Våpensøknad

Oversikt av dokumenter for erverv:

1) Skjema fra politiet (gjennomslagsark). Hentes lokalt på politistasjon. Eksempelvis delvis utfylt for en Glock 17. Husk at her må man fylle inn bruksområde i boksen som pilen viser. Dette kan være f.eks “Bruksområde DSSN/IPSC Handgun Production”

2) Skjema fra DSSN. Her huker man av boksen for bruksområdet til våpenet (samme som over). Skjemaet er også tilgjengelig på hjemmesiden til DSSN. https://dssn.no/vapensoknad/

3) Be leder HDS om en bekreftet kopi av treningsloggen.

4) Medlemskort fra DSSN. Dette ligger på Gnist. Følg lenken: https://gnist.styreweb.com/

5) Kopi av gyldig legitimasjon (førerkort, nasjonalt id-kort o.l.).

6) Førstegangssøkere må også dokumentere “Bekreftelse på gjennomført tryggingsopplæring arrangert av skytterorganisasjonen ved erverv av pistol/revolver” ref. rundskriv 07.2022.

Leder HDS skriver en bekreftelse på gjennomført tryggingsopplæring, samt 6 mnd medlemsskap i godkjent skytterorganisasjon.

7) Sendes til:

  • Troms politidistrikt
  • Postboks 6132
  • 9291 Tromsø

Rundskriv 07.2022: