Kurs

Hei!
Har du lyst til å starte med dynamisk sportsskyting?
Så bra! Hålogaland Dynamiske Sportsskyttere arrangerer to kurs for skyttere som til sammen treffer alle målgrupper.

Påmelding gjøres på skjema nederst. Straks vi har nok påmeldte vil vi arrangere et kurs og melde ifra til de som har meldt interesse.

Det er også mulig å komme til Heggenkollen på onsdager mellom 1800-2100 for å se hva dynamisk sportsskyting er for noe. Det kan være hensiktsmessig å på forhånd sende en mail til harstad@dssn.no for å sikre at vi ikke har flyttet treningen eller har en aktivitet hvor det er mindre egnet å komme på besøk

Nybegynnerkurs for dynamiske sportsskyttere:

 • Myntet på personer som ikke har eget håndvåpen og som har ingen eller begrenset med skyteerfaring. 
 • Klubben vil kunne dele kursdeltakerne i flere grupper:
  • Superjunior (skyttere under 18 år)
  • Junior (skyttere under 21 år) 
  • Lady
  • “Resten”
 • Normalt anbefales det en minimumsalder på 13 år på deltakerne for å sikre tilstrekkelig modenhet. Det foretas en individuell vurdering av kandidatene i dialog med foresatte.
 • Alle deltakere under 18 år må ha tillatelse fra foresatte. Foresatte inviteres til å delta på- eller overvære treningene.
 • Kurset starter med grunnleggende sikkerhetsopplæring. 
 • Deretter gjennomføres stegvis utdanning for å gjøre deltakerne til trygge og sikkre skyttere.
 • Kurset varer seks måneder med mulighet til inntil en trening per uke (onsdager).
 • Det er krav til oppmøte på minst 10 treninger for å få bestått kurs. 
 • Kurset har en progresjonsplan hvor instruktøren noterer hvilke leksjon den enkelte elev har nådd. Denne sørger for at alle deltakere får utdanning på riktig nivå, uavhengig av når hvilke trening de har mulighet til å møte må.
 • Etter bestått kurs har elevene hjemmel til å søke politiet om tillatelse til å kjøpe eget håndvåpen forutsatt at alderskravet på 21 år er oppfylt.
 • Er skytteren under 21 år kan han/hun fortsette med klubbens våpen.
 • Godkjent våpensøknad hos politiet forutsetter godkjent vandel.
 • Kurset koster 1500 kr. I tillegg kommer kostnaden til ammunisjon, men dette er avhengig av hvor mange treninger den enkelte deltar på. Anslagsvis vil en skytter bruke 1500 kr på ammunisjon på seks måneder.
 • Elever får låne våpen, hørselvern, vernebriller og rigg. En rigg er et spesielt belte med hylster til våpen og magasinholdere.
 • Etter endt kurs skal skyttere kunne delta i konkurranser innen Steel Challenge (https://dssn.no/steel-challenge/) samt kunne gå videre på Godkjenningskurs for dynamiske sportsskyttere.
 • Vi har planlagt to nybegynnerkurs i 2024:
  • Nybegynnerkurs 1: Oppstart 15, mai (Her vil Viggo, Jan Erik og Lars-Einar rotere på å være instruktør)                  
  • Nybegynnerkurs 2: Oppstart høsten (Her er ikke instruktørkabal besluttet)    

Godkjenningskurs for dynamiske sportsskyttere:

 • Kurset er myntet på erfarne skyttere
 • Deltakere må tilfredsstille minst ett av følgende krav:
  • inneha våpenkort på et håndvåpen som er godkjent til dynamiske sportsskyting
  • ansatt i Politiet
  • politistudent
  • tilsatt i Forsvaret på T35 eller T60 kontrakt
  • skyttere under 21 år må ha fullført og bestått nybegynnerkurs for dynamiske sportsskyting
 • Kurset består av tre deler:
  • En teorieksamen som eleven får utdelt en uke før kursstart og som medbringes ferdig utfylt på kursstart. Regelverket som må kunnes er på engelsk og består av ca 70 sider tekst.
  • En kurshelg med teori fredag, samt skyteopplæring lørdag og søndag
  • Eleven må oppnå to stevnepoeng uten å bli disket. Dette oppnås enten gjennom to L1 stevner (klubbstevner) eller ett L2 stevne (åpent stevne)
 • Kurset koster 1500 kr
 • Elevene stiller med eget våpen, ammunisjon, sikkerhetsutstyr og rigg.
 • Juniorer kan låne materiell av klubben
 • Etter endt kurs kan skytteren delta på alle stevner(L2-L5) i dynamisk sportsskyting i Norge og i utlandet.
 • Vi har planlagt to godkjenningskurs i 2024. Det er mulig vi vil gjennomføre et tredje kurs, men det vil være avhengig av etterspørsel og kapasitet. De planlagte kursene gjennomføres:
  • 24.-26- mai (Her er planen at Erik er HI og Mats HJI)
  • 15.-17. november (Her er ikke instruktør besluttet ennå)

Fyll ut skjema under for påmelding: