Bane og treningstid

Vi trener hver onsdag 18:00 på Heggenkollen Pistolbane.